ROHANI ISLAM AL – HIKMAH ( ROHIS ) PERIODE 2021/2022

A. Badan Pengurus Harian ( BPH )
Ketua Rohis : Aditya Ilham Rifani
Wakil Ketua : Haifarafa Nabillah
Bendahara 1 : Lisa Steviani Sawalani
Bendahara 2 : Nendy Afriansyah
Sekertaris 1 : Tri Widiya Ningsih
Sekertaris 2 : Finda Septiara

B. Seksi Bidang ( Sekbid )

 1. Seksi Bidang Kegiatan
  Ketua : Tiara Rizkina Chairunnisa
  Wakil Ketua : Anugrah Tri Sefen
  Bendahara : Alia Rohaetul Aisah
  Sekertaris : Nurul Khajijah
 2. Seksi Bidang Dakwah
  Ketua : Zahra Devita Sekar Arum
  Wakil Ketua : Rindi Lestari Agustin
  Bendahara : Masrotul Faizah
  Sekertaris : Tamara
 3. Seksi Bidang Humas
  Ketua : Witria Hapsari
  Wakil Ketua : Leny Sulistiyawati
  Bendahara : Tria Rizki Soraya
  Sekertaris : Astri Septiana
 4. Seksi Bidang Kebersihan
  Ketua : Heru Wahyanto
  Wakil Ketua : Surya Riski Irmansah
  Bendahara : Naelal Mubarokah
  Sekertaris : Siti Nurhasanah
 5. Seksi Bidang Kesenian
  Ketua : Afrizal Dwi Prayugo
  Wakil Ketua : Fika Apriana
  Bendahara : Karina
  Sekertaris : Novita Arum Sari